Sale!

Minilesse

Original price was: R100.00.Current price is: R50.00.

Die Minilespakket se doel is om opvoeders, professionele persone (soos terapeute) en ouers bewus te maak van minilesse om sodoende leerders te kan toerus met belangrike vaardighede.

Skoolleerders (en volwasse leerders) het baie uitdagings om daagliks te hanteer by die skool, tydens hul studies of bloot tydens hul daaglikse aktiwiteite. Ongelukkig beskik hulle nie altyd oor die nodige dinkvaardighede, leervaardighede, uitvoerende vaardighede, of sosiaal-emosionele vaardighede om die uitdagings te hanteer nie. Hierdie vaardighede is egter uiters noodsaaklik op skool, tydens naskoolse studies en beslis ook in die lewe.

Description

Die Minilespakket se doel is om opvoeders, professionele persone (soos terapeute) en ouers bewus te maak van minilesse om sodoende leerders te kan toerus met belangrike vaardighede.

Skoolleerders (en volwasse leerders) het baie uitdagings om daagliks te hanteer by die skool, tydens hul studies of bloot tydens hul daaglikse aktiwiteite. Ongelukkig beskik hulle nie altyd oor die nodige dinkvaardighede, leervaardighede, uitvoerende vaardighede, of sosiaal-emosionele vaardighede om die uitdagings te hanteer nie. Hierdie vaardighede is egter uiters noodsaaklik op skool, tydens naskoolse studies en beslis ook in die lewe.

Vaardighede kan ‘bietjie-vir-bietjie’ en in kort minilesse op ‘n gereelde basis aangeleer en ingeoefen word. Opvoeders, terapeute en ouers sal dan ook makliker hiermee kan help. Dit is maklik om minilesse te integreer in ‘n klasles, terapiesessie of huiswerk/leersessie (of ander situasies) as mens weet hoe en die taal het om dit eksplisiet te kan doen.

In die mInilespakket is ‘n stel van 9 plakkate wat deur opvoeders, terapeute of ouers gebruik kan word. Dit is eenvoudig, maar het ’n sterk teoretiese basis.

Die minilesplakkate bied riglyne oor:

  1. Wat ‘n miniles is.
  2. Die komponente van ‘n miniles.
  3. Integrasie van ‘n miniles in ‘n klasles, terapiesessie of ander situasie.
  4. Hoe om verdere oorbrugging te doen.

Al die plakkate het ‘n gekleurde agtergrond, maar daar is ook weergawes met ‘n wit agtergrond. Die plakkate is egter van so ‘n aard dat dit in swart en wit of grysskaal gedruk kan word. Plakkate kan dus ook gelamineer word vir intervensiedoeleindes (deur byvoorbeeld ‘n terapeut).

Hierdie pakket is een van vele wat in die toekoms ontwikkel sal word (In Afrikaans en Engels).  Die pakkette kan ouers, terapeute en opvoeders help om leerders toe te rus met, onder andere, beter dink- en leervaardighede en uitvoerende vaardighede.

Laai die pakket af nadat dit aangekoop is en stoor dit waar dit maklik weer gevind kan word.